Xử lý Ảnh (Adobe Photoshop)

  • Sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop để xử lý ảnh
  • Ứng dụng photoshop để thiết kế giao diện trang web và hỗ trợ in ấn như: Poster, Lịch, Thiệp, Catalogue, Brochure, tạo ảnh nghệ thuật…

Học phí: 3 triệu/ khóa