STT KHÓA ĐÀO TẠO LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG (DỰ KIẾN) CA HỌC THỜI LƯỢNG
1.a Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS WORD + EXCEL (Microsoft Office Specialist)  Tối 2, 4, 6 18h00 – 21h00 72 tiết
1.b Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS WORD + EXCEL (Microsoft Office Specialist)  Tối 3, 5, 7 18h00 – 21h00 72 tiết
1.c Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS WORD + EXCEL (Microsoft Office Specialist)  Chiều T7, CN 13h00 – 16h00 72 tiết
2 Quản trị hệ thống MCSA 2012
3 Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng
4 PC Troubleshooting – Khắc phục sự cố máy tính
5 Xử lý Ảnh (Adobe Photoshop)
6 Kỹ năng thiết kế sản phẩm (Adobe Illustrator)
7 Kỹ năng thiết kế đồ họa (Photoshop + Illustrator)