THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG MOS THÁNG 03/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số:  02  /TB-TTCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v chiêu sinh các lớp tin học văn phòng Mos (Microsoft Office Specialist)

(tháng 03/2020)

ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ 15% cho các lớp tin học MOS theo tiêu chuẩn quốc tế khi sinh viên đăng ký 2 học phần: Word và Excel .

 1. Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Văn Hiến và các học viên khác ngoài trường có nhu cầu.
 2. Thời gian, địa điểm học và thi:

Dự kiến tháng 03/2020, trung tâm sẽ khai giảng các lớp tin học văn phòng Mos

 • Thời gian khai giảng (dự kiến):
 • Buổi tối lớp thứ 2,4,6 (từ 17h45’ đến 20h55’);
 • Buổi tối lớp Thử 3,5,7 (từ 17h45’ đến 20h55’):
 • Buổi sáng lớp thứ 7, chủ nhật (từ 08h00’ đến 11h15’).
 • Địa điểm học:
 • Cơ sở 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Cơ sở 642 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Cơ sở 469 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TP. HCM (Trường TC Vạn Tường)
 • Thời gian học: Từ 1,5 đến 2 tháng/ khóa.
 1. Thời gian, địa điểm đăng ký đóng học phí:
 • Thời gian đóng học phí: từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, buổi sáng từ 8h00’ đến 12h00’, buổi chiều từ 13h00’ đến 20h30’.
 • Địa điểm đóng học phí: Trung tâm Hỗ trợ Người học – Cơ sở 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
 • Hoặc có thể chuyển khoản cho trường theo thông tin tài khoản ngân hàng

Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bình Điền Sài Gòn (ưu tiên) – STK: 1171 0000 633 336

Ngân hàng Agribank – Chi nhánh An Phú (ưu tiên) – STK: 1606 201 04 6894

Nội dung ghi: MSSV – Họ tên – Email – Số điện thoại – Nôi dung đóng tiền

Điện thoại: (028) 3832 0333 – line nội bộ: 185.

 1. Học phí và lệ phí thi Mos:
 • Học phí: 1.360.000 (đã giảm 15% học phí bao gồm word và excel)
 • Lệ phí thi: 1.400.000 (bao gồm word và excel)
 1. Tư vấn:
 • Sinh viên, học viên liên hệ trực tiếp Trung tâm Hỗ trợ người học (quầy số 9, só 10 : Trung tâm Công nghệ thông tin) để được tư vấn. Hoặc gọi số hotline: 0971.850.333.
 • Thông tin được đăng tải trên website: ttth.vhu.edu.vn

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

–  Ban Điều hành (để b/c);

–  Học viên tại Mục 1 (để t/h);

–  Lưu: TTCNTT

GIÁM ĐỐC

 

NGUYỄN THANH PHONG