PC Troubleshooting – Khắc phục sự cố máy tính

Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xử lý sự cố máy tính. Hoàn tất chướng trình, Học viên đủ khả năng làm đảm nhận công việc như PC HelpDesk, PC Technician do các doanh nghiệp và các công ty dịch vụ bảo trì, sủa chữa máy tính chuyên nghiệp.

ThS. Phạm Văn Thi
60 tiết

Học phí: 7 triệu/ khóa