Lắp ráp, cài đặt máy tính và mạng

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học trang bị cho Học viên kiến thức về máy tính, lắp ráp, cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh, khai thác tiện ích và xử lý các sự cố.

MỤC TIÊN KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

1. Lắp rắp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh
2. Khai thác các trình tiện ích hệ thống như: quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy, sao lưu và phục hồi dữ liệu, xử lý sự cố …
3. Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì phòng Net; phòng Games; Wifi-Coffe; Mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ
4. Trang bị kiến thức nền tảng về Mạng Máy Tính để có thể tham dự các khóa học chuyên sâu khác về Mạng

2 Tháng, 1 tuần 3 buổi

Học phí: 2 triệu/ khóa