Kỹ năng thiết kế đồ họa (Photoshop + Illustrator)

  • Sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa Illustrator để vẽ minh họa các đối tượng thiết kế, photoshop để xử lý ảnh.
  • Thực hiện lại các sản phẩm như: logo, namecard, bảng hiệu, standee, brochure, lịch…
  • Ứng dụng photoshop để thiết kế giao diện trang web và hỗ trợ in ấn như: Poster, Lịch, Thiệp, Catalogue, Brochure, tạo ảnh nghệ thuật…

Học phí: 2.5 triệu/ khóa