THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2.9

Trung tâm Công nghệ Thông tin thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9 từ ngày 01.09.2023 đến hết ngày 04.09.2023.