Thông báo chưa tổ chức thi THCB trong năm 2022 (do Bộ GD&ĐT không cấp phép tổ chức)

Văn bản quyết định từ Bộ GD&ĐT về việc không cấp phép tổ chức và cấp chửng chỉ đối với chứng chỉ THCB cho Trung tâm Tin học của Trường Đại học Văn Hiến:

New297-tbqlcl_compressed