KẾT QUẢ THI MOS NGÀY 26.04.2023.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI MOS NGÀY THI 26/04/2023
✅Hiện nay Trung tâm đã nhận được Kết quả Mos kỳ thi ngày 26/04/2023 do IIG VN chuyển đến. Các bạn vào link bên dưới để xem :