DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ MOS OFFLINE (lần thứ 2 năm 2021, ngày 07.12.2021)

Danh sách thí sinh dự thi MOS Offline ngày 07.12.2012:

DANH SACH SINH VIEN DU THI OFFLINE DH VAN HIEN 07.12.21 Final

  • Link hướng dẫn dự thi MOS 2016

https://iigvietnam.com/wp-content/uploads/2021/09/Huong-dan-du-thi-MOS-2016-update-05.08.2020_compressed.pdf